O nas

Naszym klientom oferujemy usługi doradztwa podatkowego oraz pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla podmiotów gospodarczych.

ElzbietaJedruczyk-001_cropElżbieta Jędruczyk – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat Ministerstwa Finansów nr 4683/2003), doradca podatkowy (numer wpisu 10073).

Nasza działalność jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowym atutem dla klienta jest gwarancja poufności, wynikająca z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej w zakresie faktów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (na zasadach obowiązujących doradców podatkowych, analogicznych jak dla innych zawodów zaufania publicznego). Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim.