Przy zakupie ZCP opłaca się wyodrębnić wartość składników

Jeżeli mają być zastosowane różne stawki PCC, to w umowie nabycia lub załączniku do niej powinny być nie tylko wyodrębnione poszczególne rzeczy i prawa składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz także określona wartość każdego z nich – orzekł NSA.

MRiPS proponuje podwyżkę diety za dzień podróży służbowej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje podwyżkę diety za dzień podróży służbowej o 8 zł. – Nie zrekompensuje to w pełni inflacji, ale nie można przesadzać z podwyżkami świadczeń, bo mogłoby to przyczynić się do jeszcze większego wzrostu cen – uważają partnerzy społeczni.

Umowa B2B wyklucza 15-proc. ryczałt

Tylko zatrudnienie kogoś na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub innej o podobnym charakterze daje prawnikom, księgowym i doradcom podatkowym prawo do 15-proc. ryczałtu ewidencjonowanego. A i to pod warunkiem, że zatrudniony wykonuje czynności związane z istotą danego zawodu.

Problemy księgowe dotyczące amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 r., autor: Dorota Przybyszewska
Jednostki posiadające środki trwałe dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych, na zasadach wynikających odpowiednio z ustawy o rachunkowości i ustaw o podatku dochodowym. Zdarza się, że pojawiają się wątpliwości odnośnie ustalania odpisów amortyzacyjnych, ich dokonywania i zakończenia amortyzacji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zapisy korygujące w księdze podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022 r., autor: Karolina Paszkowska
Zdarza się, że trzeba skorygować zapisy w księdze podatkowej. Może wiązać się to z korektą kosztów uzyskania przychodów lub przychodów. Sposób ujęcia w księdze zapisów korygujących zależy m.in. od tego, czy dotyczą one oczywistych pomyłek, czy są skutkiem np. rabatu albo wiążą się ze zmianą przeznaczenia towarów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)