Zawieszenie firmy

Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 r., autor: Kinga Romas
Przedsiębiorca podpisując umowę w zakresie przyznania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej zobowiązuje się m.in. do prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy (bez możliwości jej zawieszenia). Jednakże aktualnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia jej prowadzenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Rozpatrzenie i zatwierdzenie w szczególności sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, decyzja co do wyniku finansowego spółki oraz absolutorium dla członków organów spółki to od lat obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. W 2022 r. po raz kolejny może ono odbyć się w wydłużonym terminie dla zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Możliwość ta nie dotyczy spółek nadzorowanych przez KNF. W przypadku pozostałych spółek z o.o., których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno być przeprowadzone do 30 września 2022 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)