Inwestycje w klimatyzację a koszty podatkowe. Klimatyzacja w kosztach firmy

Dlatego przedsiębiorcy w trosce o odpowiednie warunki pracy latem często dokonują inwestycji w klimatyzatory. Na gruncie podatkowym powstaje niejednokrotnie pytanie, czy taki wydatek można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu oraz jak go ująć w ewidencji. Kluczowe przy kwalifikacji wydatku jako koszt uzyskania przychodu jest powiązanie i wskazanie związku między dokonywanym zakupem a ...

Wydatki na firmowe zakwaterowanie

Nadal jednak w wielu firmach dla normalnego funkcjonowania wymagana jest mobilność osób zaangażowanych w ich działanie. Z mobilnością natomiast są często związane noclegi poza miejscem zamieszkania i to nie zawsze incydentalne. Wydatki ponoszone na ich zapewnienie wywołują określone skutki w podatku dochodowym ...