Gdy przedsiębiorca sprzedaje auto prywatnie

Gdy osoba fizyczna poza działalnością gospodarczą sprzedaje rzeczy ruchome, to w okolicznościach przewidzianych w ustawie o pdof może u niej z tego tytułu powstać przychód podatkowy. Zasada ta ma zastosowanie również w odniesieniu do sprzedaży samochodów ...

Powypadkowa naprawa samochodu w podatku dochodowym

Gdy firmowy samochód uczestniczy w kolizji drogowej, zazwyczaj jest to związane z koniecznością dokonania tzw. naprawy powypadkowej. To z kolei pociąga za sobą ponoszenie określonych kosztów, a także zwrot wydatków, jeżeli samochód był objęty ochroną ubezpieczeniową. Każda z operacji związanych ze wskazaną naprawą wymaga określonego rozliczenia w podatku dochodowym ...

Opłaty za autostrady i parkingi w rachunku podatkowym

Wykorzystywanie samochodów osobowych do celów służbowych jest powszechną praktyką. Związane z tym wydatki są ponoszone głównie na paliwo, remonty, materiały i płyny eksploatacyjne czy przeglądy techniczne. Oprócz tych typowo eksploatacyjnych, do najczęściej ponoszonych należą także opłaty za przejazdy autostradami i postoje w strefie płatnego parkowania ...

Wycofanie środka trwałego z firmy – samochód na cele prywatne

W sytuacji podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania samochodu firmowego i dalszego wykorzystywania go prywatnie należy zaprzestać uwzględniać pojazd w ewidencji składników majątkowych przedsiębiorstwa o okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegających amortyzacji (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT), to znaczy wykreślić pojazd z ewidencji ...

Księgowanie kosztów związanych z samochodem osobowym będącym środkiem trwałym

Koszty dotyczące samochodu osobowego, do którego nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu określona w ustawie o VAT, mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów podatkowych. Trzeba o tym pamiętać, dokonując zapisów w księgach rachunkowych. W celu poprawnego ustalenia kosztów podatkowych jednostka może dostosować odpowiednio ewidencję analityczną do kont kosztów bilansowych ...

Opodatkowanie pracowniczych ryczałtów samochodowych

Korzystanie przez pracowników z firmowych aut od wielu lat wpisuje się w firmową codzienność. Częstą praktyką jest również udostępnianie pracownikom takich samochodów do celów prywatnych. U pracowników użytkujących je po godzinach powstaje w podatku dochodowym przychód ...

Prywatne samochody w firmie osoby fizycznej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykorzystują na jej potrzeby nie tylko samochody należące do firmowego majątku. Oprócz nich użytkują m.in. samochody prywatne stanowiące ich własność oraz należące do innych osób. Rozliczając w kosztach podatkowych wydatki związane z ...

Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Wykorzystywanie samochodów w firmie jest tematem licznych zapytań podatników w ramach interpretacji podatkowych. Samochody w firmie mogą być wykorzystywane w różny sposób, począwszy od użytku mieszanego na cele prywatne i działalności gospodarczej, kończąc na ...