Zasady wyboru i zmiany roku podatkowego

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Dla osób fizycznych rokiem podatkowym jest więc zawsze okres kolejnych 12 miesięcy: od 1 stycznia do 31 grudnia, bez możliwości modyfikacji. Wyboru roku podatkowego niebędącego okresem tożsamym z rokiem kalendarzowym mogą natomiast dokonać podatnicy pdop. Decyzja w tym względzie stanowi element dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i jest przekazywana fiskusowi w zeznaniu podatkowym CIT-8 ...

Ukryte zyski w świetle interpretacji fiskusa

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Sprzyja temu liberalizacja zasad jego stosowania. Spodziewanym korzyściom wynikającym z niskiej stawki podatku towarzyszy jednak obawa o wygenerowanie ukrytych zysków, które mogą zniweczyć planowane oszczędności podatkowe. Otwarta definicja tego rodzaju dochodów sprzyja aktywności fiskusa. Warto przyjrzeć się ...

Przychody z dofinansowania letniego wypoczynku

Dofinansowanie różnych form wypoczynku stanowi jedno z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Swoją niesłabnącą popularność zawdzięcza w głównej mierze kręgowi potencjalnych beneficjentów. Pracodawcy przyznają je bowiem zazwyczaj nie tylko ...

Świadczenia bez zapłaty w firmowych przychodach

Transakcje przeprowadzane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj mają odpłatny charakter. Jednak część zdarzeń gospodarczych występujących w codziennym funkcjonowaniu wielu firm nie skutkuje koniecznością regulowania należności w pieniądzu. Brak obowiązku zapłaty nie zawsze ...

Ogólne zasady dokonywania korekt w podatku dochodowym

Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Moment ujęcia korekty w firmowych przychodach lub kosztach zależy od ...