Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT

W przypadku stosowania opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek, zwanego estońskim CIT, koszty i przychody ujęte w księgach rachunkowych są kategoriami podatkowymi. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ...

Minimalny podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2022 r. w systemie podatku dochodowego mamy do czynienia z nowym typem daniny - podatkiem minimalnym. Obejmuje on spółki kapitałowe i osobowe będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podatkowe grupy kapitałowe oraz położone w Polsce zakłady zagranicznych spółek. Wbrew wcześniejszym deklaracjom fiskusa podatek ten nie będzie adresowany tylko do wielkich korporacji ...