Aktualizacja polityki rachunkowości

Celem sporządzenia polityki rachunkowości jest zapewnienie jednolitych zasad grupowania, wyceny i prezentacji operacji gospodarczych. Jednak w kolejnych latach mogą wystąpić zmiany, które skutkują koniecznością jej aktualizacji. Jak je wprowadzić?

Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG

Roczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami przekazują do KRS podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które figurują w tym rejestrze. Do ogłoszenia w MSiG składane są podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską ...

Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG

Roczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami przekazują do KRS podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które figurują w tym rejestrze. Do ogłoszenia w MSiG składane są podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską ...

Rozliczanie kosztów firmowego monitoringu

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania mające na celu ochronę firmowego mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i klientom. Należy do nich m.in. instalacja urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku połączonych z systemem alarmowym. Wydatki na tego typu ochronę nie budzą wątpliwości pod względem ...

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Okres przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia podatków jest skorelowany z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że na czas archiwizacji mają wpływ także okoliczności wydłużające bieg terminu przedawnienia ...

Świąteczne wydatki w rachunku podatkowym

Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań związanych z mijającym rokiem oraz przygotowań do świąt. W wielu firmach to okres - poza intensywną pracą - świątecznych wydatków i świadczeń. Zbliżające się święta zwiastują ...

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów ...

MDR – niepotrzebny obowiązek?

Raportowanie MDR dotyczy w dużej mierze transakcji, które przedsiębiorcy są zobligowani raportować w inny sposób – np. za pomocą formularzy JPK czy TRR. Organy podatkowe wiedzą więc o ich istnieniu. Czy zatem raportowanie MDR ma sens?