Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie prawnej przewidzianej w RODO albo w innym akcie prawnym Unii lub w przepisach państwa członkowskiego ...

Jak uzyskać interpretację przepisów podatkowych?

Stosowanie w praktyce nowych regulacji podatkowych często staje się wyzwaniem dla podatników i osób zajmujących się ich rozliczeniami podatkowymi. Pomocne mogą okazać się indywidualne interpretacje przepisów podatkowych. Wniosek może złożyć jeden zainteresowany lub grupa ...

Nowe przepisy pomogą walczyć z cyberprzestępstwami

W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o atakach na osoby fizyczne z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Skuteczna walka z cyberprzestępcami wymaga odpowiednich regulacji prawnych, których do tej pory brakowało w polskim ustawodawstwie. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi ...

Telepraca transgraniczna na nowych zasadach

Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracowników transgranicznych wykonujących pracę zdalną umożliwia porozumienie ramowe. Ma ono zastosowanie do pracowników ...

Jak przedsiębiorcy aktualizują swoje dane?

Adresy, rachunki bankowe, miejsce przechowywania firmowej dokumentacji rachunkowej to tylko niektóre informacje przekazywane przez przedsiębiorców administracji skarbowej. Zmiana danych wymaga złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego. Przekazuje się je na CEIDG-1, NIP-7, NIP-2 lub NIP-8 ...

Już niedługo e-Doręczenia obowiązkowe u przedsiębiorców z KRS

Podmioty niepubliczne, w tym m.in. wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 10 grudnia 2023 r. będą musiały korzystać z e-Doręczeń. Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do tego rejestru przed wskazaną datą będą miały 3 miesiące od tego dnia na realizację obowiązków związanych z e-Doręczeniami ...

Urzędnicy KAS mogą kupować towary i usługi incognito

Wakacje to czas wzmożonych kontroli mających na celu weryfikację prawidłowości ewidencjowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Sprzedawcy i usługodawcy - prowadzący uliczny stragan, sklep, restaurację, salon urody itp. - muszą liczyć się z możliwością dokonania u nich przez urzędnika skarbowego kontrolowanego zakupu towaru lub usługi ...