Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy

Przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące przed 26 kwietnia 2023 r. generalnie pozwalały na zaliczenie do czasu pracy tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy podstawowe i okresowe szkolenia bhp odbywały się i nadal odbywają w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Od 26 kwietnia ...

Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej

Zgadzając się na podjęcie studiów przez pracownika, pracodawcy przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia ustawowych świadczeń związanych z dokształcaniem. W większości przypadków decydują się również na przyznanie pracownikowi świadczeń dodatkowych. Dokumentem pomocnym w uregulowaniu warunków ich wypłaty i zwrotu może być umowa szkoleniowa ...

Wsparcie na szkolenie pracowników w 2023 r.

Ceny kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych są wysokie. Nie każdy podmiot może sobie pozwolić na takie działania. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na ten cel. Kto i na jakich zasadach może uzyskać dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników?

Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Wystąpienie tej przesłanki jest ...