Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii w PIT za 2021 r.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało wiele zmian w zakresie rozliczeń podatkowych. Kto i kiedy musi rozliczyć dochody uzyskane w 2021 r. w Wielkiej Brytanii? Z jakich preferencji podatkowych nie można już korzystać? - wyjaśniamy

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia MF

Objaśnienia podatkowe z 10 sierpnia 2021 roku: Polscy rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego, rozliczając się w Polsce z tytułu dochodów uzyskanych w kraju i za granicą. W przypadku dochodów, które mogą być opodatkowane zarówno w Polsce jak i za granicą, jedną z metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu ...