Trzeba złożyć CIT-15J do końca grudnia

Przed rozpoczęciem każdego roku należy złożyć informację CIT-15J. Składają ją spółki jawne z mieszanym składem, które chcą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, wówczas CIT-15J należy złożyć do końca grudnia ...

Znamy ostateczne kwoty składek ZUS przedsiębiorców na 2024 rok

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024. Dzięki niemu możliwe jest ustalenie ostatecznych wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, jakie będą obowiązywały w miesiącach styczeń - grudzień 2024 roku ...