Rozliczanie dotacji w podatku dochodowym

1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać uregulowania stanowiące alternatywę dla dotychczasowych zasad rozliczania w podatku dochodowym wsparcia finansowego pozyskiwanego przez podmioty gospodarcze na realizację zadań inwestycyjnych, w tym różnego rodzaju dotacji. Celem ich wprowadzenia było uproszczenie rozliczenia z fiskusem ...

Wątpliwości w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Nowelizacja przepisów w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych całkowicie zmieniła sytuację wielu podatników. Wraz z 1 stycznia 2023 r. większość podatników przestała mieć możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w postaci budynków i lokali mieszkalnych ...

Sprawozdanie finansowe na finiszu

W dniu 31 marca 2023 r. przypada ostateczny termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzysząc księgowym także na ostatnim etapie prac bilansowych, wyjaśniamy jeszcze często zgłaszane wątpliwości dotyczące tego sprawozdania ...