Dane osobowe po rekrutacji pracowników. Można przetwarzać czy trzeba usunąć?

Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył na luty rozprawę, w której rozpatrzy problem przetwarzania danych osobowych po zakończonej rekrutacji (sygn. akt III OSK 2700/22). Przypomnijmy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, należy co do zasady usunąć po zatrudnieniu osoby wybranej na dane stanowisko.

Kamerowanie pracowników a przetwarzanie danych

Słowo „kamerowanie” wydaje mi się odległe od tradycyjnego języka polskiego. Jest jednak uwzględnione w Słowniku języka polskiego PWN, więc nie ma przeszkód, żeby je w tym tekście zastosować. A ma ono ten atut, że nie muszę już na wstępie użyć wyrażenia „monitoring wizyjny” – choć do monitoringu i tak dojdziemy.

Jak się ma RODO do wyborów w firmie? [ANALIZA]

Gdy w przedsiębiorstwie lub w instytucji mają się odbyć wybory, związki zawodowe zazwyczaj żądają od pracodawcy przekazania im bazy danych pracowników. Bez tego nie są bowiem w stanie tych wyborów zorganizować. Z kolei pracodawcy nie są zbyt chętni, aby udostępniać dane – ponieważ obawiają się, że złamaliby przepisy RODO. Kto ma rację? Jak się okazuje – obie strony.

Zwrot kosztów przejazdu pracownika zdalnego do siedziby firmy

Skutkiem nowelizacji kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 641) wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej jest m.in. wprowadzenie nakazu poinformowania pracownika o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, jeśli jest ich kilka.