Nie tylko pierwsza reorganizacja może być bez CIT

Podatkowego przychodu nie wykaże spółka, która w zamian za wniesione składniki majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa otrzyma udziały w nowym podmiocie, i to nawet gdy nie jest to dla niej pierwsza reorganizacja – orzekł WSA w Gdańsku.

Instruktor nauki gry w szachy też ma prawo do zwolnienia z VAT

Ze zwolnienia w VAT może skorzystać nie tylko nauczyciel z wykształceniem kierunkowym z danej dziedziny. W świetle wyroków TSUE pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć każdą działalność, która jest wykonywana w ramach przekazywania wiedzy i umiejętności – orzekł WSA we Wrocławiu.