Prewspółczynnik w VAT wylicza się jednolitą metodą

Przy wyliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego gmina nie może zacząć od wybranego przez siebie klucza (np. biorąc pod uwagę powierzchnię budynku), a do pozostałej części wydatków zastosować wzór wynikający z rozporządzenia – orzekł WSA w Gdańsku.