PPK. Jakie wnioski po czterech latach od startu?

W lipcu 2019 r. najwięksi pracodawcy zaczęli wdrażać PPK – proces zakończył się w pierwszej połowie 2021 r. Z kolei na początku 2023 r. miał miejsce pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK. Jak wygląda obecnie sytuacja w tej drugofilarowej formie i jaka przyszłość czeka PPK w kolejnych latach? Jak należy patrzeć na obecny poziom partycypacji oraz czy zmiany w PPK są lepsze od ich braku? Czy to, że część osób oszczędzających w PPK korzysta ze środków w ramach zwrotu, należy ocenić pozytywnie czy negatywnie?

Automatyczny zapis do PPK. Kogo obejmie kolejny nabór?

Ponowny nabór do pracowniczych planów kapitałowych ruszy dopiero za kilka miesięcy, ale już dziś są wątpliwości, kogo dokładnie obejmie. Wspólne stanowisko w tej sprawie wydały PFR i KNF. Najlepiej byłoby jednak poprawić przepisy i wprost w nich zapisać, kogo ten obowiązek dotyczy