Jak rozliczyć zobowiązania wobec zmarłego pracownika

Liczba zgonów w Polsce rośnie. W ubiegłym roku zmarło o 67 tys. osób więcej niż jeszcze rok wcześniej. Choć te niepokojące statystyki dotyczą przede wszystkim osób w wieku poprodukcyjnym, nie może dziwić, że pracodawcy coraz częściej pytają o to, jak prawidłowo rozliczyć się z pozostałych do wypłaty kwot należnych zmarłemu pracownikowi. Tym bardziej że wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub odprawy pośmiertnej podlega w pierwszej kolejności regulacjom prawa pracy, a dopiero w drugiej ‒ powszechnie obowiązującemu prawu spadkowemu.

O co kadrowe pytają na szkoleniach: Wypowiedzenia zmieniające

Zarówno wynagrodzenie, jak i wymiar czasu pracy to istotne warunki zatrudnienia. Wypowiedzenie zmieniające jest zaś jedynym sposobem, za pomocą którego pracodawca może te warunki zmienić bez zgody pracownika. Jednak nawet w tej sytuacji przepisy prawa pracy dają pracownikowi możliwość reakcji: może on, w drodze oświadczenia, wyrazić swój brak zgody na nowe propozycje pracodawcy.