Ulga prowzrostowa tylko dla producentów

Podatnik nie skorzysta z ulgi prowzrostowej, jeśli wytworzenie produktów, choćby nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom – stwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatkowa odpowiedzialność za stare zaległości. NSA wyjaśnił tę kwestię

Do 2015 r. osoba fizyczna, która wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki osobowej, nadal była stroną postępowania dotyczącego swoich zobowiązań podatkowych za okresy sprzed wniesienia aportu. Natomiast spółka ta odpowiadała całym swoim majątkiem, solidarnie z tą osobą (fizyczną), za zaległości podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem powstałe do dnia aportu.