Jak skutecznie zweryfikować rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrahenta

Przekonać organy podatkowe o jej istnieniu jest wyjątkowo trudno. Przedsiębiorcy muszą ocenić i udowodnić nie tylko to, czy działalność jest sztuczna, lecz także to, czy nie jest „częściowo sztuczna”. Projekt objaśnień MF podpowiada, co trzeba brać pod uwagę, ale konkretnych wskazówek brak - pisze Anna Bergman, adwokat i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.