Najnowsze zmiany w akcyzie. O co pytają na szkoleniach

Lata 2023-2024 przyniosą wiele istotnych zmian w podatku akcyzowym. Tak duża ilość wyzwań akcyzowych jest efektem m.in. wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.Urz. UE. z 2020 r. L 58, s. 4; ost.zm. Dz.Urz. UE. z 2021 r. L 107, s. 13), czyli horyzontalnej dyrektywy akcyzowej 2020. Zagadnienie wyjaśniają: Karolina Czurczak-Łyczba, konsultant, Katarzyna Trzaska-Matusiak, doradca podatkowy i menadżer oraz Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy, szef zespołu celno-akcyzowego i partner.