Choroba zawodowa powinna być potwierdzona

Incydentalne wykrycie w badaniach lekarskich schorzenia znajdującego się w wykazie chorób zawodowych nie daje podstawy do stwierdzenia takiej choroby u byłego pracownika, zwłaszcza gdy kolejne badania nie potwierdziły jej istnienia – orzekł NSA