Samochód w firmie. Krajobraz po Polskim Ładzie

Obowiązujące od początku tego roku zmiany w regulacjach podatkowych dotyczących samochodów osobowych bez wątpienia pozostają w cieniu takich rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład, jak likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, podwyższenie kwoty wolnej czy nowe ulgi i zwolnienia podatkowe.