Obliczenie ryczałtu dla zatrudnionego zdalnie za zużycie energii

Maksymalna kwota ryczałtu za zużycie energii elektrycznej dla stanowisk pracy biurowej pracowników wykonujących pracę zdalną w pełnym wymiarze czasu pracy w 2023 r. może wynieść 53,56 zł miesięcznie (przy założeniu maksymalnej ceny za 1 kW wynoszącej 0,693 zł). Obliczenia te są oparte na normie PN-EN 12464-1:2003 (U) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.