Delegowanie a podróż służbowa [ANALIZA]

Prawidłowe zakwalifikowanie pracy, która jest świadczona poza jej zwykłym miejscem, ma istotne znaczenie m.in. dla świadczeń należnych zatrudnionemu. Kwestie wyjaśnia Wojciech Kruk, aplikant radcowski w kancelarii ANSWER Wojciechowski i Partnerzy oraz LexDigital.