Maturzyści, którym unieważniono wyniki pogodzeni z decyzją Strasburga [WYWIAD]

Ostatecznie skargi maturzystów z Ostrowca Świętokrzyskiego zostały odrzucone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenia z maja 2011 r., kiedy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ze względu na niesamodzielność pisania matur, unieważniła wyniki egzaminu z chemii ponad 50 absolwentom dwóch szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. Część absolwentów wezwała dyrektora OKE do uchylenia decyzji i merytorycznego sprawdzenia prac. Dyrektor odmówił, wskazując, że unieważnienie nastąpiło zgodnie z przepisami. Jak ocenia pan orzeczenie strasburskiego trybunału?

Związki zawodowe są korzystne dla samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców [WYWIAD]

Mikroprzedsiębiorcy uzależnieni ekonomicznie od jednej firmy, z którą współpracują, często znajdują się w sytuacji bardzo podobnej do pracowników. Ale ich pozycja jest realnie słaba – nie korzystają z osłony prawa pracy. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie możliwości, jakie oferuje im ustawa o związkach zawodowych - mówi dr hab. Monika Latos-Miłkowska, ekspertka w obszarze prawa pracy z Akademii Leona Koźmińskiego.

Zaostrza się spór o kosztochłonność dyscyplin naukowych

Resorty również nie zgadzają się na zmiany w finansowaniu studiów i badań naukowych. Wcześniej akademicy krytykowali proponowane regulacje. Uwagi dotyczą projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rząd chce centralnie sterować pensjami cudzoziemców

Wydłużenie oświadczeń z 6 do 24 miesięcy, szybka ścieżka zatrudniania obcokrajowców w zawodach i przedsiębiorstwach strategicznych dla polskiej gospodarki i uproszczona procedura wydawania zezwoleń, które czekają na decyzję od ubiegłego roku – to tylko część rozwiązań zaproponowanych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Dążymy do zrównania warunków pracy i płacy ze standardami UE [WYWIAD]

- Pracujemy nad rozwiązaniami, które ułatwią obcokrajowcom podejmowanie pracy w Polsce. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jest już gotowy. Chcemy też, aby Polacy, którzy decydują się na pracę za granicą, mieli zagwarantowane godne i bezpieczne warunki - mówi Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.