MF: Rząd nie jest przeciwny obniżce VAT dla gastronomii

Ministerstwo Finansów stale analizuje możliwe ścieżki wsparcia branży gastronomicznej. Zarówno te polegające na zmniejszeniu jej podatkowych obciążeń, jak i te zakładające wsparcie jej przedstawicieli narzędziami o charakterze pozapodatkowym – informuje resort w odpowiedzi dla DGP.