Transakcje z samym sobą to powód odmowy interpretacji

W sprawie interpretacyjnej nie przeprowadza się postępowania dowodowego. Samo uzasadnione przypuszczenie oparte na podanym we wniosku stanie faktycznym, że podatnik tak naprawdę zawiera transakcję z samym sobą w celu sztucznego wygenerowania kosztów swojej działalności, uprawnia do odmowy wydania interpretacji, w myśl art. 14b ust. 5b pkt 1 ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.