Dział spadku może mieć wpływ na terminy w PIT

Jeżeli wskutek działu spadku podatnik otrzymał więcej, niż wynosił jego udział w masie spadkowej, to 5-letni termin, po upływie którego może sprzedać dom lub mieszkanie bez podatku, liczy się częściowo od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a częściowo od daty podziału między spadkobierców.