Specustawa ukraińska. Zatrudnianie Obywateli Ukrainy jako wychowawców lub opiekunów

W założeniach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tzw. specustawy ukraińskiej wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Przepisy m.in. stanowią, że za zgodą wojewody oraz odpowiednio starosty lub marszałka obywatele Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny, mogą być zatrudniani w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej jako wychowawcy oraz opiekunowie dziecięcy.