Doradcy podatkowi krytykują plany dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

Ministerstwo Finansów chce przekazać czterem naczelnikom urzędów celno-skarbowych niektóre kompetencje szefa KAS w sprawie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Ten projekt nie powinien być dalej procedowany – uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jej zdaniem resort powinien próbować usprawnić działalność KAS w inny sposób, bez delegowania uprawnień w zakresie klauzuli do innych organów.

Umorzone wsparcie antycovidowe pomniejsza stratę

Przedsiębiorca, który w czasie pandemii COVID-19 poniósł podatkową stratę, musi pomniejszyć ją o kwotę umorzonej pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Podobnego zdania był już wcześniej WSA w Kielcach, orzekając w sprawie umorzonych subwencji z PFR (wyrok z 27 kwietnia 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 661/22).