Jaki CIT i VAT przy opłatach za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu

Y sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2021 r. wynajmowała magazyn niepowiązanej firmie X. Miesięczny czynsz wynosił 6000 zł plus VAT wg właściwej stawki. Termin płatności, zgodnie z umową najmu, przypadał na 25. dzień danego miesiąca. Umowa wygasła z końcem lutego 2021 r., ale firma X nie opuściła wynajmowanego magazynu i nadal go wykorzystuje. W korespondencji z wynajmującym najemca wyraził gotowość dalszego ponoszenia opłat na dotychczasowych zasadach. Spółka Y nie udzieliła na tę propozycję jednoznacznej odpowiedzi, w szczególności nie doszło do przedłużenia umowy najmu. Jednocześnie nie podjęła żadnych kroków prawnych (np. nie skierowała sprawy do sądu), aby firma X opróżniła magazyn i wydała go Y. Co więcej, spółka zaakceptowała i zaksięgowała otrzymaną 23 marca 2021 r. od X zapłatę (łącznie 7380 zł) za korzystanie z magazynu za marzec 2021 r. VAT oraz zaliczki na CIT spółka rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne, właściwa dla niej jest stawka CIT 19 proc., a rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymaną zapłatę za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu za marzec 2021 r.?