Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego nawet na wniosek pracownika jest zagrożone karą

Pracownicy w mojej firmie nie chcą wykorzystywać urlopu wypoczynkowego. Z tego tytułu wypłacam im dodatkowe wynagrodzenie. Jest ono wykazywane na liście wynagrodzeń i dodatkowo każdy pracownik podpisuje porozumienie, w którym wyraża zgodę na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego oraz zwraca się z prośbą o wypłacenie wynagrodzenia za urlop. Inspektor pracy zakwestionował taką praktykę. Uznał, że jest to wykroczenie. Czy stanowisko inspektora pracy jest właściwe?