Indywidualna kara porządkowa a wysłuchanie pracowników w grupie

Pracownik podważył zasadność nałożonej kary porządkowej za opuszczenie miejsca pracy i pozostawienie maszyny bez nadzoru. Zakwestionował poprawność nałożenia kary, bo w rozmowie, którą przeprowadzono po zdarzeniu, brało udział trzech pracowników, którzy zawinili i opuścili miejsce pracy. Nie przeprowadzaliśmy indywidualnych rozmów (wysłuchania), bo tak łatwiej było ocenić sytuację. Czy to oznacza, że kara została nałożona nieprawidłowo? Czy sąd może uchylić karę porządkową?

Wyczerpanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego nie daje automatycznie podstawy do ubiegania się o rentę

ZUS odmówił mi renty z tytułu niezdolności do pracy. Leczę się na depresję, biorę leki, na co mam dokumentację medyczną. W związku z tą chorobą wcześniej pobierałem świadczenie rehabilitacyjne, lekarz orzecznik nie kwestionował jej wpływu na zdolność do pracy. W moim stanie zdrowia nic się nie zmieniło, a ZUS twierdzi, że jestem zdolny do pracy. Czy w tej sytuacji są szanse na zmianę decyzji przez sąd?

Co grozi pracodawcy za potrącenie z wynagrodzenia zbyt późno nałożonej kary porządkowej [PORADNIA KADROWA]

15 lipca zwolniłem dyscyplinarnie pracownika po tym, jak po raz kolejny samowolnie opuścił stanowisko pracy. Dwa dni później (17 lipca) nałożyłem na niego dodatkowo karę porządkową, o czym zawiadomiłem go pismem. Karę potrąciłem z ostatniego należnego mu wynagrodzenia. Były pracownik zgłosił się do mnie oburzony i grozi, że zgłosi mnie do inspekcji pracy za nielegalne pomniejszanie wynagrodzenia. Czy rzeczywiście grozi mi jakaś kara?

ZUS może, ale nie musi zmienić przedmiotu hipoteki na wniosek dłużnika

Prowadzę działalność gospodarczą, mam przy tym duże zaległości składkowe, lecz obecnie spłacam układ ratalny. ZUS ustanowił w 2020 r. hipotekę przymusową na mojej nieruchomości (działce), która stanowi przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej. Chciałbym jednak przeprowadzić na działce inwestycję, do której potrzebuję kredytu. W związku z tym chcę się zwrócić do organu o ustanowienie hipoteki na moim mieszkaniu. Czy taka zmiana jest możliwa?