Pracownicy rezygnują z pozwów do sądów pracy

W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba spraw, jakie wpłynęły do sądów pracy, zmniejszyła się aż o 109 tys. Ubywa m.in. odwołań od wypowiedzeń i dyscyplinarek. Zatrudnieni nie chcą latami czekać na wyroki, wolą szybko zmienić pracę, bo sprzyja temu sytuacja na rynku

Polski Ład. Częściowa abolicja ma zachęcić do zalegalizowania pracy

Od przyszłego roku to pracodawca ma w całości ponosić koszty podatkowo-składkowe w związku z ujawnieniem nielegalnego zatrudnienia. Takie rozwiązanie przewidują przepisy wprowadzające Polski Ład. Firmy mogą jednak skorzystać z rozwiązania, które ułatwi im zalegalizowanie pracy i uniknięcie negatywnych konsekwencji (w zakresie podatkowym).

RPO: Nie można dyskryminować funkcjonariuszek będących matkami

Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie, bo z powodu ciąży i urlopów na dziecko nie zaopiniowano jej służby. Zdaniem prof. Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, może to oznaczać nierówne traktowane ze względu na płeć. Dlatego skierował w tej sprawie wniosek o analizę problemu do gen. insp. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji.

Sygnaliści otrzymają ochronę, pracodawcy – nowe obowiązki

Zatrudniony, który ujawni podejrzenie naruszenia prawa, o którym dowiedział się w związku z wykonywaną pracą, nie poniesie negatywnych konsekwencji. Przepisy wyłączą możliwość postawienia mu zarzutów z powodu dokonania zgłoszenia, a w razie sporów przed sądem ciężar dowodu zostanie przeniesiony na podmiot podejrzany o naruszenie (np. pracodawcę). Zwolnienie takiej osoby będzie nieskuteczne.

TSUE: Firma może zakazać noszenia symboli religijnych

Pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnionych zachowania neutralności religijnej, politycznej lub światopoglądowej, jeśli spełnione są odpowiednie warunki (np. wymóg ten jest niezbędny z uwagi na np. działalność przedsiębiorstwa, oczekiwania klientów). Zakaz ograniczający się do noszenia dużych, rzucających się w oczy symboli może prowadzić do dyskryminacji grup pracowników o konkretnym wyznaniu lub światopoglądzie. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który rozpatrywał dwie połączone sprawy.