Świadczenia z porozumień zbiorowych z PIT

Dodatkowe odprawy wypłacane za rozwiązanie stosunku pracy na podstawie zbiorowych porozumień, bez względu na ich nazwę, nie mają charakteru odszkodowawczego i podlegają opodatkowaniu PIT – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.