Jak rozliczyć dodatek paliwowy wypłacany dojeżdżającym pracownikom wraz z wynagrodzeniem

Jesteśmy firmą produkcyjną. Część naszych pracowników jest spoza miejscowości, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Mieszkają nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej, w związku z czym codziennie muszą dojeżdżać do pracy. Pracodawca nie organizuje pracownikom transportu zbiorowego, a korzystanie przez pracowników z transportu publicznego zabiera bardzo dużo czasu, a w niektórych przypadkach jest nawet niemożliwe ze względu na brak połączeń. W związku z tym firmie zależy, by pracownicy korzystali ze swoich prywatnych samochodów. Chcąc uniknąć sytuacji, w której wykwalifikowani pracownicy znajdą pracę bliżej ich miejsc zamieszkania, pracodawca postanowił w ramach dopłat do wynagrodzenia wypłacać pracownikom dodatek paliwowy, który jest wyliczany według wzoru: „stawka x liczba km ponad 20”. Podstawą wypłaty dodatku jest oświadczenie o miejscu zamieszkania. Dodatek nie będzie wypłacany za okresy nieobecności w pracy, a wszystkie postanowienia dotyczące warunków dopłat zostały wprowadzone do regulaminu wynagrodzeń obowiązującego w firmie. Czy dopłaty do wynagrodzeń z tytułu dojazdów powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, a także ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe?