Kiedy zwalnianego nauczyciela nie należy ujmować w arkuszu organizacyjnym? [Poradnia Oświatowa]

Czy gmina może ograniczyć rodzaj dokumentów, które potwierdzają okresy pracy wliczane do podstawy dodatku za wysługę lat? Jak obliczyć długość urlopu dla nauczyciela przedszkola, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy?Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczycielki powracającej z urlopu wychowawczego? Jaką odprawę należy wypłacić nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę po 40 latach pracy?