Brak PIT od świadczeń rodzinnych ma być czytelniejszy

Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmiany w przepisach, aby nie budziło wątpliwości, że świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny nie są opodatkowane, nawet gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową – poinformował o tym wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.