Badania kierowców bez rejonizacji

Badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym ośrodku medycyny pracy, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dotyczyć to ma m.in. kierowców, którzy stracili uprawnienia ze względu na stan zdrowia.