Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu za urlop

Definitywne rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę powoduje, że pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z nim m.in. z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownikowi pozostanie niewykorzystany urlop lub jego część, konieczna jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten ...

Odwołanie pracownika z urlopu w podatku dochodowym

W Kodeksie pracy zostały zdefiniowane okoliczności, w jakich pracodawca uprawniony jest do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli do takiego odwołania dochodzi, to jest on m.in. zobowiązany do zwrotu pracownikowi kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z odwołaniem. Część pracodawców ...

Problemy z udzielaniem dodatkowego urlopu

Pracownikom zaliczonym do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Prawidłowe ustalenie prawa do tego urlopu spoczywa na pracodawcach zatrudniających takich pracowników. W razie popełnienia błędu muszą się oni liczyć z roszczeniami ze strony poszkodowanego pracownika oraz ewentualnymi karami ze strony PIP ...

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną finansowaną bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź ze środków obrotowych. W pierwszym przypadku udzielanie pomocy socjalnej jest bardziej sformalizowane i związane z koniecznością stosowania tzw. kryterium socjalnego. W drugim przypadku analiza ...

Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta

Pracowników, bez względu na system czasu pracy, w jakim są zatrudnieni, obowiązuje zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Konsekwencją tej zasady są średnio 2 dni wolne od pracy w tygodniu, w tym zazwyczaj niedziela. Generalnie wolne od pracy są również święta wymienione w odpowiedniej ustawie ...

Wypadek na urlopie a prawo do świadczeń chorobowych

Urlop wypoczynkowy przeważnie kojarzy się z miłymi wspomnieniami. Niestety zdarza się, że w tym czasie, wolnym od zajęć służbowych, albo w drodze na wypoczynek lub powrotnej do domu ubezpieczony ulega wypadkowi, w wyniku którego staje się niezdolny do pracy ...

Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku

Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin. Na opodatkowanie tych świadczeń poza źródłem pochodzenia środków ...