Nowa lista działalności z niższą składką wypadkową

Dla ponad 2 mln płatników składek zostaną ustalone nowe kategorie ryzyka i nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowe wskaźniki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji publicznych.